Fortuna to część grupy Polmlek. Marka znana jako producent soków owocowych

i warzywnych.